Статті Богдана Тихолоза

Тут Ви можете знайти повнотекстові версії деяких статей Богдана Тихолоза.

Більше див.: Нові статті Богдана Тихолоза (у цьому ж розділі меню або у списку категорій на бічній панелі сайту).

Повніший список див.: Бібліографія вибраних праць Богдана Тихолоза

  • Тихолоз Б. Таємниця Франкової величі (Секрети універсалізму) / Богдан Тихолоз // Дивослово. – 2011. – № 10. – С. 44–48.

B_Tycholoz_Velych_Dyvoslovo

 

  • Тихолоз Б. «…Слух, отворений на голоси духів»: поетична демонологія Івана Франка / Богдан Тихолоз // Парадигма: Зб. наук. праць. – Вип. 3. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2008. – С. 30–49.

B_Tycholoz_Demon_paradig_2008_3_5

 

  • Тихолоз Б. Франкова концепція «стереометричного» прочитання літературного твору / Богдан Тихолоз // Вісник Львівського університету. – Серія філологічна. – Вип. 55. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2011. – С. 21–29.

B_Tycholoz_Stereom_55_2011

 

  • Тихолоз Б. При світлі трьох свічок (Святовечірній код Франкової творчості) / Богдан Тихолоз // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : Збірник наукових праць. – Вип. 21 : Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича / [гол. редколегії Микола Литвин, упоряд. Олександр Седляр, Наталя Кобрин] ; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів: Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, 2012. – С. 738–751.

B_Tycholoz_Pry svitli 3 svichok