Статті Наталі Тихолоз

Тут Ви можете знайти повнотекстові версії деяких статей Наталі Тихолоз.

Більше див.: Нові статті Наталі Тихолоз (у цьому ж розділі меню або у списку категорій на бічній панелі сайту).

Повніший список див.: Бібліографія вибраних праць Наталі Тихолоз


  • Тихолоз Н. Згасла свічка Андрія Франка // Дзвін. – 2010. – № 8. – С. 113–121.03_Андрійко Франко-гімназист

  • Тихолоз Н. У пошуках утраченого раю (Любов і туга Анни Франківни) // Вісник Львівського університету. Серія філологічна: Франкознавство. – 2011. – Вип. 55. – С. 169–194.

  • Тихолоз Н. «Та вернімося до школи: там сонце, молодість, життя…» (Спомини зі шкільних літ Анни Франко) // Вісник Львівського університету. Серія філологічна: Франкознавство. – 2011. – Вип. 55. – С. 304–305.

  • Тихолоз Н. Фантазія з присмаком ностальгії (із секретів художньої творчості Анни Франко-Ключко) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Вип. 21: Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – Львів: [Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України], 2012. – С. 752–759.

– N_Tycholoz_Fantasia_nostalgia_65 


  • Тихолоз Н. «Той ліс – зразок ще первісного світа…» (Ліс у життєтворчості Івана Франка) // Іван Франко: дух, наука, думка, воля. Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 150-річчю від дня народження Івана Франка (Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.). – Львів, 2008. – Т. 1. – С. 660–676.

– N_Tycholoz_Lis 


  • Тихолоз Н. Франкові казки для малят: етика і поетика // Українське літературознавство. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2006. – Вип. 68. – С. 144. – 152.

– N_Tycholoz_Kazky dla malat_68_2006