Бібліографія вибраних праць Богдана Тихолоза

Бібліографія вибраних праць Богдана ТИХОЛОЗА

 

Книги і брошури

Монографії

 1. Tykholoz_erosТихолоз Б. Ерос versus Танатос (філософський код «Зів’ялого листя») / Передм. Л. Сеника. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2004. –
  89 с. (Серія: «Дрібненька бібліотека»; Ч. 11).
 2. Тихолоз Б. Психодрама Івана Франка в дзеркалі рефлексійної поезії: Студії / Художник В. Мельник. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. – 180 с., іл. («Франкознавча серія»; Вип. 7).
 3. Міфопоетичні образи в художньому світі Івана Франка: (Ейдологічні нариси) / К. І. Дронь, Б. С. Тихолоз, Н.Б. Тихолоз, А. І. Швець; За наук. ред. Б. С. Тихолоза; НАН України. Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка. – Львів, 2007. – 336 с. – (Франкознавча серія. Вип. 11).Psychodrama
 4. Тихолоз Б. Філософська лірика Івана Франка: Діалектика поетичної рефлексії: Монографія / НАН України; Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка; Львівський національний університет імені Івана Франка; Міжнародна асоціація франкознавців; Наук. ред. та авт. післям. В.С. Корнійчук. – Львів, 2009. – 319 с. – (Франкознавча серія. Вип. 12).
 5. Стереометрія тексту: Студії над поетичними творами Івана Франка: [Колективна монографія] / М. М. Барабаш, В. В. Неборак, Б. С. Тихолоз, Н. Б. Тихолоз; Упорядник та наук. ред. Б. С. Тихолоз; НАН України; Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка. – Львів, 2010. – 288 с. – (Франкознавча серія. Вип. 14).

 

Упорядковані видання

 1. Semper tiro : збірник наукових праць молодих учених на пошану проф. І. О. Денисюка (до 75–літнього ювілею вченого) / [упоряд. Б. Тихолоз]. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2002. – 236 с.
 2. Франко І. Українська література в 1904 році / content_publish_374 (4)Упорядк., передм., пер. з нім. Б. Тихолоза; Комент. А. Швець. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2005. – 93 с. (Серія: «Дрібненька бібліотека»; Ч. 13).
 3. Іван Франко у вимірах епохи: Календар 2006 / Автори-упорядники В. Корнійчук, Б. Тихолоз; Художник Є. Безніско; Худ. редактор В. Роган. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2005. – 36 с. [без нумерації]. У т. ч. за підписом ‘Богдан Тихолоз’: Присвята (Іванові Франкові). – С. 3–4; Біографічна довідка. – С. 5–8.
 4. Іван Франко у вимірах епохи: Календар 2006 / Автори-упорядники В. Корнійчук, Б. Тихолоз; Художник Є. Безніско; Худ. редактор В. Роган. – [Вид. 2–е, випр.] – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2006. – 36 с. [без нумерації]. У т. ч. за підписом ‘Богдан Тихолоз’: Присвята (Іванові Франкові). – С. 3–4; Curriculum vitae. – С. 5–8.
 5. Франко І. Зів’яле листя: Лірична драма / Ідея та концепція видання, післямова М. Зубрицької; Упорядкування, підготовка текстів, наукове та літературне редагування, пошук та фотокопіювання архівних джерел Б. Тихолоза; Худ. оформлення, макет, комп’ютерна верстка Р. Романишин та А. Лесіва. – Львів: Літопис, 2006. – VІ, 154 с. У т. ч.: Від упорядника. – С. 138–143.
 6. Міжнародна асоціація франкознавців: Інформаційний бюлетень. – Вип. 1: Матеріали Установчої конференції МАФ (Львів, 29 березня 2007 р.) / Редакційна колегія: М. Гнатюк (голова) та ін.; Укладач Б. Тихолоз. – Львів, 2007. – 48 с.
 7. Франко І. Баляди і розкази / Упоряд. та вступ. стаття Б. Тихолоза; комент. та поясн. слів М. Ізбенко; відп. ред. Є. Нахлік. – Львів, 2007. – 272 с. (LХІV + 32 + 32* + СXLIV*), іл. [У надзаг.: Львівське відділення Інституту літератури ім.Т. Г. Шевченка НАН України. Серія «Літературні пам’ятки». Вип. 7.]notice_487
 8. Франко І. Профілі й маски / Худож.-оформлювачі Б. П. Бублик; В. А. Мурликін; Упоряд., вступ. стаття, коментарі, пояснення слів Б. С. Тихолоза. – Харків: Фоліо, 2008. – 639 с. – (Укр. літ. Колекція). У т. ч. вступна стаття: Іван Живий, Невідомий. – С. 3–26; Коментарі. – С. 599–636.
 9. Франко І. Зів’яле листя: Лірична драма / Ідея та концепція видання, післямова М. Зубрицької; Упорядкування, підготовка текстів, наукове та літературне редагування, пошук та фотокопіювання архівних джерел Б. Тихолоза; Худ. оформлення, макет, комп’ютерна верстка Р. Романишин та А. Лесіва. – 2-е вид., випр. – Львів: Літопис, 2009. – VІ, 154 с. У т. ч.: Від упорядника. – С. 138–143.
 10. Франко І. Зібрання творів : у 50 т. / І. Франко ; редкол.: М. Г. Жулинський (голова) [та ін.]. – К.: Наукова думка, 2009. – Покажчик купюр / ред. Є. К. Нахлік ; упорядкув. та коментарі М. З. Легкого, О. Б. Луцишин, Є. К. Нахліка, Б. С. Тихолоза, Н. Є. Тодчук, А. Д. Франка, А. І. Швець. – 336 с. Зокрема Б. Тихолоз упорядкував текст та склав коментарі до купюри у творі: Франко І. Зів’яле листя. Лірична драма. Третій жмуток. ХІХ. «Самовбійство – се трусість…». – С. 11 [текст купюри], 243 [коментарі].
 11. Франко І. Додаткові томи до Зібрання творів у п’ятдесяти томах. – К.: Наукова думка, 2010. – Т. 54: Літературознавчі, фольклористичні, етнографічні та публіцистичні праці. 1896–1916 / ред. тому Є. К. Нахлік; упорядкув. та коментарі М. З. Легкого, О. Б. Луцишин, М. О. Мороза, Є. К. Нахліка, О. М. Нахлік, Б. С. Тихолоза, Н. Б. Тихолоз, Н. Є. Тодчук, О. О. Федорука, А. Д. Франка, О. О. Франко, Л. Б. Цибенко, Г. З. Чопика, А. І. Швець. – 1216 с.notice_488
 12. Франко І. Украдене щастя / Іван Франко; худож.-оформлювачі Б. П. Бублик; В. А. Мурликін; упоряд., вступ. стаття, коментарі, пояснення слів Б. С. Тихолоза. – Харків: Фоліо, 2011. – 639 с.– (Шкільна б-ка укр. та світ. літ-ри). У т. ч. вступна стаття: Іван Живий, Невідомий. – С. 3–26; Коментарі. – С. 599–635.
 13. Франко І. Украдене щастя : [поезія, проза, драматургія] / Іван Франко ; [упорядкув., вступ. ст., комент, поясн. сл. Б. С. Тихолоза]. – Х. : Фоліо, 2012. – 639 с. – (Шкільна бібліотека української та світової літератури) ; (Шкільна бібліотека. Українська література).
 14. Ріпка. Стара казка, по-новому розповів Іван Франко, намалювала «Аґрафка» / ідея, ілюстрації, макет, графічне опрацювання : Романа Романишин та Андрій Лесів ; редакція : Борис Щавурський ; упорядкування тексту : Богдан Тихолоз. – Львів : Аґрафка ; Тернопіль, Навчальна книга – Богдан, 2012. – 24 с.
 15. Франко І. Поза межами можливого. Що таке поступ? Одвертий лист до гал[ицької] української молодежі / Іван Франко ; [упорядк. та передм. Б. Тихолоза]. – Київ : ПрАТ «Українська прес-група», 2012. – 80 с. – (Серія : «Бронебійна публіцистика» / За загальною редакцією Лариси Івшиної. – Бібліотека газети «День» ; «Україна Incognita»). У т. ч. передмова : «Школа політичного думання». Із публіцистичної робітні Івана Франка. – С. 3–4 (за підписом : Богдан Тихолоз).
 16. Донцов Д. Модерне москвофільство. Мазепа і мазепинство / Дмитро Донцcgiirbis_64ов ; [передм. Б. Тихолоза]. – Київ: ПрАТ «Українська прес-група», 2013. – С. 3–7. – (Серія: «Підривна література» / За загальною редакцією Лариси Івшиної. – Бібліотека газети «День»; «Україна Incognita»). У т. ч. передмова : Жрець національної ідеї. – С. 3–7 (за підписом: Богдан Тихолоз).
 17. Франко. Перезавантаження / упоряд. : Б. Тихолоз, А. Беницький. – Дрогобич : Коло, 2013. – 276 с. У т. ч. передмова: Пролог (не Епілог). – С. 5–6 (за підписом: Від упорядників, БТ).
 18. Франко І. Украдене щастя : [драма] / Іван Франко ; [упорядкув., вступ. ст., комент. та поясн. сл. Б. Тихолоза]. – Х. : Фоліо, 2013. – 153, [2] с. – (Серія «Шкільна бібліотека української та світової літератури»).

 

Статті, тези й матеріали

 1. Тихолоз Б. Культурологічна концепція П.Куліша в критичній рецепції І.Франка // Критерії естетичної вартості художнього тексту: (Тези доповідей). – Львів, 1996. – С. 51–55.
 2. Тихолоз Б. Термінознавча концепція І.Франка // Українська термінологія і сучасність: (Матеріали ІІ Всеукраїнської наук. конф.). – К., 1997. – С. 113–115.
 3. Тихолоз Б. Ідеал «цілого чоловіка» в етико-антропологічній концепції І.Франка // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин: Матеріали міжнар. наук. конф. – Львів: Світ, 1998. – С. 165–168.
 4. Тихолоз Б. Культурологічна концепція П.Куліша в критичній рецепції І.Франка: контрапункт ідейних орієнтацій // Сіверянський літопис. – 1998. – № 4. – С. 91–96.
 5. Тихолоз Б. Філософія як межова інтелектуальна діяльність // Людський інтелект: Філософсько-методологічні дослідження / Філософські пошуки. – Вип. І (V-VІ). – Львів: ІФЛІС – ЛФС «Cogito»; Вид-во «Центр Європи»; Вид-во «Ахіл», 1998. – С. 51–57.
 6. Тихолоз Б. «Цілий чоловік» в етико-антропологічній концепції І.Франка // Слово і час. – 1999. – № 2. – С. 32–34.ЗЛ
 7. Тихолоз Б. Суїцид як прощання й повернення: абсолютний фінал трагічної одісеї Ернеста Гемінґвея (до сторіччя від дня народження) // Молода нація: Альманах / Гол. ред. О.Проценко. – (12) 1999. – К.: СМОЛОСКИП, 1999. – С. 296–308.
 8. Тихолоз Б. Слово як розгортання мислі в чин: І.Франко та Е.Маланюк у контексті традиції націотворення // Розбудова держави: духовність, екологія, економіка: Збірник матеріалів П’ятої Загальноукраїнської студентської наукової конференції. – К., 1999. – С. 156–161.
 9. Тихолоз Н., Тихолоз Б. Інститутові франкознавства – 45 літ // Слово і час. – 1999. – № 10. – С. 18–19.
 10. Тихолоз Б. Від національної ідеї до націотворчого чину: І.Франко та Є.Маланюк (традиції і паралелі) // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку / Голова редколегії С.Павлюк. – Вип. 4. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2000. – С. 24–31.
 11. Тихолоз Б. Інтерпретація апокрифічного сюжету у поезії Івана Франка «Як голова болить!..» // З його духа печаттю…: Збірник наукових праць на пошану Івана Денисюка: У 2–х тт. – Т. 1. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. – С. 318–327.
 12. Тихолоз Б. «…Навстрічу сонцю золотому…»: таємниця Франкової «Ідилії» // Тези доповідей п’ятнадцятої щорічної наукової франківської конференції (27–29 вересня 2000 року) / Відп. ред. П.Я.Салевич. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. – С. 42–44.
 13. Тихолоз Б. Іван Франко – поет філософської рефлексії // Semper Tiro: Збірник наукових праць молодих учених на пошану проф. І.О.Денисюка (до 75–літнього ювілею вченого). – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2002. – С. 40–84.
 14. Тихолоз Б. Зрада як самогубство: етико-антропологічні аспекти поетичної філософії Івана Франка // Сіверянський літопис. – 2002. – № 5. – С. 84–96.
 15. Тихолоз Б. Від алегорії до символу (філософсько-поетичний тайнопис циклу Івана Франка «Excelsior!») // Визвольний шлях. – 2002. – Кн. 11 (656). – С. 88–104.
 16. Тихолоз Б. Іван Франко – філософ (До характеристики стилю та еволюції мислення) // Сучасність. – 2002. – № 12. – С. 106–119.
 17. Тихолоз Б. «Вічнії огнива духу»: Франкова філософська лірика «романтичного ідеалізму» // Тези доповідей шістнадцятої щорічної наукової конференції, присвяченої 145–річчю від дня народження Івана Франка (17–19 жовтня 2001 року). – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2002. – С. 41– 43.
 18. Тихолоз Б. Моторошна магія тексту (Лінгвістичний аналіз поезії Івана Франка «Опівніч. Глухо. Зимно. Вітер виє…») // Дивослово. – 2003. – № 4. – С. 23–27.
 19. Тихолоз Б. Шукання методу: Розвій української історії літератури у трактуванні Миколи Гнатишака // Дивослово. – 2003. – № 5. – С. 20–22: [Післямова до публікації:] Гнатишак М. Історія літератури в Україні / Пер. з нім. і післямова Б. Тихолоза // Дивослово. – 2003. – № 5. – С. 18–20.
 20. Тихолоз Б. Четверта струна Франкової ліри (філософська лірика в координатах світоглядної еволюції) // Слово і час. – 2003. – № 8. – С. 32–44.
 21. Тихолоз Б. «Золотий міст зрозуміння…»: діалог Заходу й Сходу у культуротворчому синтезі І.Франка // Дивослово. – 2003. – № 10. – С. 11–13.
 22. Тихолоз Б. Філософсько-поетична мариністика Г.Сковороди та І.Франка (Діалог через століття) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2003. – № 6 (27). – С. 122–132.
 23. Тихолоз Б. Філософська лірика Івана Франка (траєкторія художньо-світоглядної еволюції) // Матеріали V конгресу Міжнародної асоціації україністів: Літературознавство / Упоряд. і відп. ред. В.Антофійчук. – Чернівці: Рута, 2003. – Кн. 2. – С. 144–152.
 24. Тихолоз Б., Тихолоз Н. Іван Франко та модернізм: погляд із Відня (Simonek S. Ivan Franko und die «Moloda Muza». Motive in der westukrainischen Lyrik der Moderne. – Köln-Weimar-Wien, 1997) // Українське літературознавство. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2003. – Вип. 66. – С. 257–271.
 25. Будний В., Тихолоз Б. «Кочерга» для п. Ярослава Грицака // Дзвін. – 2003. – Ч. 5–6. – С. 142–145.
 26. Тихолоз Б. В обороні правди [Полеміка з приводу фальсифікації поглядів І.Франка] // Каменяр. – 2004. – № 4–5 (жовтень 2004 р.). – С. 7.
 27. [Тихолоз Б.] Професор у боротьбі з вітряками: Ще раз про франкознавство, хуторянство та вражені амбіції // Львівська газета. – 2004. – № 211 (535), середа, 17 листопада 2004. – С. 7. [Колективна заява франкознавців – полемічна відповідь на критичну статтю проф. С.Злупка «Франкознавство чи хуторянство? Роздуми стосовно ХІХ франківської конференції» // Львівська газета. – 2004. – № 200, 2 вересня 2004; серед підписаних – Б.С.Тихолоз].
 28. Тихолоз Б. Діялектика цілісности й роздвоєння у філософській поезії І.Франка: ідеальне «я», криза ідентичности й трагічний катарсис // Визвольний шлях. – 2004 (Річник 57). – Кн. 1 (670). – С. 65–76. – Кн. 2 (671). – С. 63–74.
 29. Тихолоз Б. «В душі глибока павза»: до джерел поетичної експресії медитативної лірики І.Франка // Визвольний шлях. – 2004 (Річник 57). – Кн. 5 (674). – С. 46–63. – Кн. 6 (675). – С. 50–68.
 30. Тихолоз Б. Майстер різьбленого стилоса, або Два кольори опришкової душі [До 75–річчя Дмитра Павличка] // Дивослово. – 2004. – № 9. – С. 65–69.
 31. Тихолоз Б. Насолода осягання: На берегах літературно-критичної одіссеї Миколи Ільницького // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Вип. 12: Ювілейний збірник на пошану члена-кореспондента НАН України Миколи Ільницького / Упорядник Василь Горинь / НАН України, Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича. – Львів: ІУ, 2004. – С. 5–29.
 32. Тихолоз Б. Насолода осягання: Миколі Ільницькому – 70! // Дзвін. – 2004. – Ч. 9. – С. 127–144.
 33. Тихолоз Б. З погляду людяності: Моральна філософія Франкового «Паренетікону» // Дивослово. – 2004. – № 11. – С. 62–68.
 34. Тихолоз Б. «Влада творчого духа» (Поетична філософія книги І.Франка «Semper tiro») // Парадигма. – Вип. 2: Ювілейний збірник на пошану Любомира Сеника. – Львів: [Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича], 2004. – С. 92–116.
 35. Тихолоз Б. Філософська лірика як поезія рефлексії // Вісник Львівського університету. – Серія філологічна. – Вип. 33: Теорія літератури та порівняльне літературознавство. – Част. 1. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2004. – С. 198–213.
 36. Тихолоз Б. «Excelsior!» Івана Франка як цикл філософських алегорій // Вісник Львівського університету. – Серія філологічна. – Вип. 35. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2004. – С. 204–218.
 37. Тихолоз Б. Філософська лірика як поезія рефлексії // Визвольний шлях. – 2004 (Річник 57). – Кн. 12 (681). – С. 65–81.
 38. Тихолоз Б. Діалектика еросу і танатосу у філософському «сюжеті» збірки Івана Франка «Зів’яле листя» // Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae. – Volume 49. – Numbers 1–2 (23 June 2004). – Pp. 163–195.
 39. Тихолоз Б. Насолода осягання (На берегах літературно-критичної одіссеї Миколи Ільницького) // Ільницький М. У фокусі віддзеркалень: Статті. Портрети. Спогади. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. – С. 3–40.
 40. Тихолоз Б. Метеор щирості: Світлий реквієм Василеві Симоненкові до недожитого 70–ліття // Дивослово. – 2005. – № 1. – С. 50–51.
 41. Тихолоз Б. Апологія розкутого еросу в пізній ліриці Тараса Шевченка та Івана Франка // Сучасність. – 2005. – № 3. – С. 117–124.
 42. Тихолоз Б. «Човен серед моря» як топос філософської лірики (Григорій Сковорода – Іван Франко) // Григорій Сковорода: загадковість присутности: (Матеріали конференції, присвяченої 280–річчю від дня народження Григорія Сковороди) / Наук. т-во ім. Шевченка у Львові; Філологічна секція. – Львів, 2005. – С. 83–102. – (Серія: Праці сесій, конференцій, симпозіумів, «круглих столів» НТШ; Т. 14).
 43. Тихолоз Б. Віра, народжена з болю (Лірична філософія збірки Івана Франка «Із днів журби») // Франкознавчі студії: Збірник наук. праць. – Вип. 3 / Є. Пшеничний (голов. ред.), А. Войтюк, Л. Винар та ін. – Дрогобич: Коло, 2005.– С. 267–285.
 44. Тихолоз Б. «Живе слово завжди летить попереду…» (До Франкової концепції національної літератури) // Франко І. Українська література в 1904 році / Упорядк., передм., пер. з нім. Б. Тихолоза; Комент. А. Швець. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2005. – С. 3–23 (Серія: «Дрібненька бібліотека»; Ч. 13).
 45. Тихолоз Б. «Живе слово завжди летить попереду…» (До Франкової концепції національної літератури) // Просвіта. – 2005. – Ч. 11–12 (286–287), лиcтопад–грудень 2005 р. – С. 4.
 46. Тихолоз Б. Присвята (Іванові Франкові) // Літературна Україна. – 2005. – № 47 (5134). – 1 грудня 2005 р. – С. 1.
 47. Тихолоз Б. Проповідь щиролюдської моральности («Мій Ізмарагд» Івана Франка як поетичне дзеркало сущого і належного) // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Том CCL: Праці Філологічної секції. – Львів, 2005. – С. 25–51.
 48. Тихолоз Б. Львівський національний університет ім. Івана Франка // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Том CCL: Праці Філологічної секції. – Львів, 2005. – С. 789–801. [Огляд франкознавчого доробку вчених Львівського університету за 1996–2006 рр.; під рубрикою «Українське франкознавство з останніх десятиліть (Огляд)»].
 49. Тихолоз Б. Між Сциллою історицизму та Харибдою еклектизму (до концепції нової історії української літератури): [Круглий стіл: «Іван Франко в 10–томній академічній «Історії української літератури»] // Слово і час. – 2006. – № 4. – С. 69–72.
 50. Тихолоз Б. Тисячострунна арфа велета духу // Дивослово. – 2006. – № 8. – С. 2–7.
 51. Тихолоз Б. Між ювілеями: Франкознавство останнього десятиліття у Львівському університеті // Дзвін. – 2006. – № 8. – С. 150–159.
 52. Тихолоз Б. Логос Еросу: реабілітація libido sexualis у пізній ліриці Тараса Шевченка та Івана Франка // Українське літературознавство. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2006. – Вип. 67. – С. 55–63.
 53. Тихолоз Б. «Мойсей» Івана Франка – поема неподоланого сумніву? // Визвольний шлях. – 2006. – Ч. 7–8. – С. 46–61.
 54. Тихолоз Б. Нариси з міфопоетики Івана Франка // Визвольний шлях. – 2006. – Ч. 9. – С. 14–31.
 55. Тихолоз Б. Діалектика сумніву і віри в поемі Івана Франка «Мойсей» // Праці Наукового товариства ім. Шевченка. – Т. ІІ: Краєзнавство. – Косів, 2006. – С. 17–26.
 56. Тихолоз Б. Присвята (Іванові Франкові) // Якимович Б. З. Іван Франко – видавець: Книгознавчі та джерелознавчі аспекти. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – Зворот кольорової вклейки з портретом Івана Франка.
 57. Тихолоз Б. «…В таємні глибини сердечні» (Екзистенціал любові у книзі Івана Франка «Semper tiro») // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2006. – № 9–10 (52–53). – С. 90–102.
 58. Тихолоз Б. Професор у боротьбі з вітряками (Ще раз про франкознавство, хуторянство і вражені амбіції) // Українське літературознавство. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2006. – Вип. 68: Іван Франко: Статті і матеріали. – С. 448–454.
 59. Тихолоз Б. 150–літній ювілей Івана Франка. Хроніка подій // Вісник НТШ. – Ч. 37: Весна–літо 2006. – С. 58–62.
 60. Тихолоз Б. Книжкова Франкіяна ювілейного 2006 року // Вісник НТШ. – Ч. 38: Осінь–зима 2007. – С. 58–60.
 61. Тихолоз Б. «Ми вічність носимо в душі»: метаморфози «філософської віри» в поетичному трактаті Івана Франка «Мамо-природо» // Рецептивні моделі творчості Івана Франка: Збірник наукових праць на пошану професора Романа Гром’яка з нагоди його 70-ліття / За ред. проф. М. П. Ткачука. – Тернопіль: ТНПУ, 2007. – С. 49–72.
 62. Тихолоз Б. «Симфонія різнородних запахів» (поетична аромологія Івана Франка) // Франкознавчі студії. – Дрогобич, 2007. – Вип. 4. – С. 336–354.
 63. Тихолоз Б. Колізії цілісності й роздвоєності у філософській поезії Івана Франка // Тези доповідей XVІІ (8–9 жовтня 2002 р.), XVІІІ (9–10 жовтня 2003 р.), XІХ (10–11 жовтня 2004 р.) Франківських щорічних конференцій / Відп. ред. І. О. Денисюк. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – С. 124–129.
 64. Тихолоз Б. Апологія розкутого еросу в пізній ліриці Т. Шевченка та І. Франка // Тези доповідей XVІІ (8–9 жовтня 2002 р.), XVІІІ (9–10 жовтня 2003 р.), XІХ (10–11 жовтня 2004 р.) Франківських щорічних конференцій / Відп. ред. І. О. Денисюк. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – С. 129–138.
 65. Тихолоз Б. Золоті мости Валерія Корнійчука (Замість післямови) // Корнійчук В. «Мов органи в величному храмі…»: Контексти й інтертексти Івана Франка (Порівняльні студії) / Львівський національний університет імені Івана Франка; Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. «Франкознавча серія». Вип. 8; Міжнародна асоціація франкознавців; Науковий редактор Б. Тихолоз. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – С. 274–286.
 66. Тихолоз Б. Poeta maximus у саду трудів і днів // Рильський М. Лірика / Упоряд. С. Захаркін. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2007. – С. 236–256.
 67. Тихолоз Б. Франкова концепція філософської лірики як різновиду рефлексійної // Літературознавчі зошити: Студії. Публікації. Рецензії. Бібліографія. – Львів, 2007. – Вип. 2– – С. 183–190.
 68. Тихолоз Б. «…Слух, отворений на голоси духів»: поетична демонологія Івана Франка / Богдан Тихолоз // Парадигма: Зб. наук. праць. – Вип. 3. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2008. – С. 30–49.
 69. Тихолоз Б. «Золотий міст зрозуміння…»: діалог Заходу й Сходу у культуротворчому синтезі Івана Франка / Богдан Тихолоз // Simpozion omagial «Ivan Franko (1856–1916): 150 de ani de la naştere» (Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii din Bucureşti, 8–9 decembrie 2006) / Antologare… de profesor universitar dr. Ioan Rebuşapcă / Ювілейний симпозіум «Іван Франко (1856–1916): 150 років від дня народження» (Факультет іноземних мов та літератур Бухарестського університету, 8–9 грудня 2006) / Упоряд. …університет. проф. д-ра І. Ребошапки. – Bucureşti / Бухарест: RCR Editorial, 2008. – С. 122–129. Скорочена версія статті румун. мовою: «Podul de aur al înţelegerii…»: dialogul Orient–Occident în sinteza culturologică a lui Ivan Franko: (Versiune românescă) // Ibidem. – P. 129–133.
 70. Тихолоз Б. «Zwei Seelen leben, ach, in meiner Brust» (міфологема дводушництва у життєтворчості Івана Франка / Богдан Тихолоз // Іван Франко: дух, наука, думка, воля. Матеріали Міжнар. наук. конґресу, присвяч. 150-річчю від дня народження Івана Франка (Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.). – Львів, 2008. – Т. 1. – С. 845–858.
 71. Тихолоз Б. Насолода осягання (На берегах літературно-критичної одіссеї Миколи Ільницького) / Богдан Тихолоз // Микола Ільницький. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – С. 49–91. – (Серія «Слово про вченого». Вип. 2).
 72. Тихолоз Б. Іван Живий, Невідомий / Богдан Тихолоз // Франко І. Украдене щастя / Іван Франко; худож.-оформлювачі Б. П. Бублик; В. А. Мурликін; упоряд., вступ. стаття, коментарі, пояснення слів Б. С. Тихолоза. – Харків: Фоліо, 2011. – С. 3–26.
 73. Тихолоз Б. Іван Франко – Doctor universalis / Богдан Тихолоз // Каменяр. – 2011. – № 6 (червень). – С. 1–2.
 74. Тихолоз Б. Іван Франко – doctor universalis (секрети успіху) (До 155-ліття з дня народження) / Тихолоз Б. С. // Бюлетень Західного наукового центру. 2011 / Національна академія наук України та Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. Західний науковий центр. – Львів: ПАІС, 2011. – С. 120–129.
 75. Тихолоз Б. Телеграми духів (Автопсихографічні нотатки Івана Франка 1915–1916 років: між сном і дійсністю) / Передмова, упорядкування тексту і коментарі Богдана Тихолоза // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації: Збірник наукових праць. – Київ; Львів, 2011. – Випуск І: Огляди. Твори. Листування. Спогади. Бібліографія. – С. 331–343. У т. ч. у рамках цієї праці уперше опубліковано тексти Івана Франка «За свіжої пам’яти» (с. 339–341), [Запис сну Івана Франка в ніч з 11 на 12 січня 1916 р.] (с. 341.), «Зі сну І. Франка» (с. 341–342), [Розповідь І. Франка про самопочуття в березні 1916 р.] (с. 342).
 76. Тихолоз Б. Таємниця Франкової величі (Секрети універсалізму) / Богдан Тихолоз // Дивослово. – 2011. – № 10. – С. 44–48.
 77. Тихолоз Б. Франкова концепція «стереометричного» прочитання літературного твору / Богдан Тихолоз // Вісник Львівського університету. – Серія філологічна. – Вип. 55. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2011. – С. 21–29.
 78. Тихолоз Б. Франкова «школа політичного мислення» / Богдан Тихолоз // День. – 2011. – № 225–226 (п’ятниця, 9 грудня).
 79. Тихолоз Б. При світлі трьох свічок (Святовечірній код Франкової творчості) / Богдан Тихолоз // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : Збірник наукових праць. – Вип. 21 : Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича / [гол. редколегії Микола Литвин, упоряд. Олександр Седляр, Наталя Кобрин] ; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів: Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, 2012. – С. 738–751.
 80. Тихолоз Б. Іван Франко – Doctor universalis (секрети успіху) / Богдан Тихолоз // Вісник НТШ. – Ч. 47: Весна–літо 2012. – С. 15–19.
 81. Тихолоз Б. Іван Франко – Doctor universalis : До 155-ліття від дня народження / Богдан Тихолоз // Франкознавчі студії : Збірник наук. праць. – Вип. 5 / Є. Пшеничний (голов. ред.), Л. Винар та ін. – Дрогобич: Коло, 2012.– С. 3–14.
 82. Тихолоз Б. «Баляди і розкази» як документ молодечого романтизму / Богдан Тихолоз // Франкознавчі студії : Збірник наук. праць. – Вип. 5 / Є. Пшеничний (голов. ред.), Л. Винар та ін. – Дрогобич: Коло, 2012.– С. 299–330.
 83. Тихолоз Б. «Школа політичного думання». Із публіцистичної робітні Івана Франка / Богдан Тихолоз // Франко І. Поза межами можливого. Що таке поступ? Одвертий лист до гал[ицької] української молодежі / Іван Франко [упорядк. та передм. Б. Тихолоза]. – Київ: ПрАТ «Українська прес-група», 2012. – С. 3–4. – (Серія: «Бронебійна публіцистика» / За загальною редакцією Лариси Івшиної. – Бібліотека газети «День»; «Україна Incognita»).
 84. Тихолоз Б. Велич без пафосу, або Франко в цифрах / Богдан Тихолоз // День. – 2012. – № 151 (вівторок, 28 серпня).
 85. Тихолоз Б. Філософські підсумки Франкової лірики «катастрофи й катарсису» / Богдан Тихолоз // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. – 2012. – Вип. 13. – C. 39–59.
 86. Тихолоз Б. Непрочитаний геній (полемічні міркування на ювілейні теми) / Богдан Тихолоз // Вісник Львівського університету. Серія журналістика. – Вип. 36. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 430–444.
 87. Тихолоз Б. Doctor universalis / Богдан Тихолоз // Франко. Перезавантаження / упоряд. : Б. Тихолоз, А. Беницький. – Дрогобич : Коло, 2013. – С. 7–22.
 88. Тихолоз Б. Публіцистика як творчість (штрихи до наукового портрета Володимира Здоровеги) / Богдан Тихолоз // Мистецтво збагнути день. Спогади про Володимира Здоровегу / упоряд. О. І. Наливайко ; за ред. І. І. Паславського. – К. : ВПК «Експрес-Поліграф», 2013. – С. 213–216.– (Серія: «Золоті імена української журналістики». – Вип. 3).
 89. Тихолоз Б. Жрець національної ідеї / Богдан Тихолоз // Донцов Д. Модерне москвофільство. Мазепа і мазепинство / Дмитро Донцов ; [передм. Б. Тихолоза]. – Київ: ПрАТ «Українська прес-група», 2013. – С. 3–7. – (Серія: «Підривна література» / За загальною редакцією Лариси Івшиної. – Бібліотека газети «День»; «Україна Incognita»).
 90. Тихолоз Б. Між ідеалом і реальністю: проблематика і поетика філософсько-публіцистичної праці Івана Франка «Поза межами можливого» / Богдан Тихолоз // Вісник Львівського університету. Серія журналістика. – Вип. 37. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 461–473.
 91. Тихолоз Б. Подолання історицизму (філософія поступу в художній, науковій та публіцистичній концепції Івана Франка) / Bogdan Tîholoz // Omagiu profesorului Ioan Rebuşapcă la 80 de ani. – Bucureşti, 2015. – С. 305–324.
 92. Тихолоз Б. Під знаком Марса: Перша світова війна в художньо-публіцистичному осмисленні Івана Франка / Богдан Тихолоз // Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. – 2015. – Вип. 40. – С. 193–199.