Бібліографія вибраних праць Наталі Тихолоз

Книги і брошури

 1. Тихолоз Н. Казкотворчість Івана Франка (генологічні аспекти). – Львів: ЛВІЛШ НАНУ, 2005. – 316 с.notice_494
 2. Тихолоз Н. Ізмарагди Франкового казкосвіту: Літературознавче дослідження. – Київ: Веселка, 2006. – 47 с.
 3. Semper magister et semper tiro: Іван Франко та Осип Маковей / Упорядкування, передмова, коментарі та пояснення слів Н. Тихолоз; відп. та літ. ред. Є. Нахлік. – Львів, 2007. – 172 с.
 4. Міфопоетичні образи в художньому світі Івана Франка: (Ейдологічні нариси) / К. І. Дронь, Б. С. Тихолоз, Н.Б. Тихолоз, А. І. Швець; За наук. ред. Б. С. Тихолоза; НАН України. Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка. – Львів, 2007. – 336 с. – (Франкознавча серія. Вип. 11).
 5. Стереометрія тексту: Студії над поетичними творами Івана Франка: [Колективна монографія] / М. М. Барабаш, В. В. Неборак, Б. С. Тихолоз, Н. Б. Тихолоз; Упоряд. та наук. ред. Б. С. Тихолоз. НАН України; Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка. – Львів, 2010. – 288 с. (Франкознавча серія. Вип. 14).
 6. Франко Т. Вибране: У 2-х томах / Упоряд. Є. Баран, Н. Тихолоз. – Івано-Франківськ: Сеньків М. Я., 2015. – Т. 2. – 760 с.

 

Статті, тези й матеріали

 1. Калита Н. Ratio vincіt: етико-антропологічний потенціал збірки І. Франка та формування сучасної концепції національного виховання // Розбудова держави: духовність, екологія, економіка: Збірник матеріалів П’ятої Загальноукраїнської студентської наукової конференції. – Київ, 1999. – С. 164 – 167.440px-Makovej+Franko
 2. Калита Н. “Свої” і “чужі” у циклі казок О.Іваненко “Великі очі” (до проблеми витворення радянського міфа) // Молода нація: Альманах / Гол. ред. О.Проценко. – (13) 1999. – К.: Смолоскип, 1999. – С. 106–112.
 3. Тихолоз Н. З вірою в силу розуму (Ідейно-художнє новаторство Івана Франка у збірці казок для дітей “Коли ще звірі говорили”) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2000. – № 6 (9). – С. 59–67.
 4. Тихолоз Н. Боротьба за виживання, або Чому гинуть і перемагають звірі у казках І.Франка (на матеріалі збірки “Коли ще звірі говорили”) // З його духа печаттю…: Збірник наукових праць на пошану Івана Денисюка. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. – С. 313–318.
 5. Тихолоз Н. Жанрова палітра збірки Івана Франка “Місія. Чума. Казки і сатири” // Тези доповідей п’ятнадцятої щорічної наукової франківської конференції (27-29 вересня 2000 року) / Відп. ред. П.Я.Салевич. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. – С. 48–50.
 6. Тихолоз Н. Попелюшка з чарівного замку, або Некоронована царівна жанрів: Казка як вид художньої словесності. Стаття перша: Від міфу до літератури (Генеза й історичні метаморфози казки) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2002. – № 5. – С. 22–31.
 7. Тихолоз Н. Попелюшка з чарівного замку, або Некоронована царівна жанрів: Казка як вид художньої словесності. Стаття друга: Поліфонія жанру (Модифікації фольклорної та літературної казки) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2002. – № 6. – С. 53–60.
 8. Тихолоз Н. Збірка Івана Франка “Місія. Чума. Казки і сатири”: жанрова специфіка та композиційна логіка // Semper Tiro: Збірник наукових праць молодих учених на пошану проф. І.О.Денисюка (до 75-літнього ювілею вченого). – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2002. – С. 85 – 110.
 9. Тихолоз Н. Казка у генологічній свідомості Івана Франка // Тези доповідей шістнадцятої щорічної наукової конференції, присвяченої 145-річчю від дня народження Івана Франка (17-19 жовтня 2001 року). – Львів, 2002. – С. 16– 18.
 10. Тихолоз Н. Казка у генологічній свідомості Івана Франка // Українське літературознавство. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2003. – Вип. 66. – С. 159–168.
 11. Тихолоз Б., Тихолоз Н. Іван Франко та модернізм: погляд із Відня (Simonek S. Ivan Franko und die “Moloda Muza”. Motive in der westukrainischen Lyrik der Moderne. – Köln-Weimar-Wien, 1997) // Українське літературознавство. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2003. – Вип. 66. – С. 257–271.
 12. Тихолоз Н. “Як дітям мати, з любові…” (Етика і поетика Франкових казок) // Дивослово. – 2003. – № 11. – С. 2–6.
 13. Тихолоз Н. Від “Рубача” до “Історії одної конфіскати”: діапазон жанрових модифікацій збірки І.Франка “Сім казок” // Вісник Львівського університету. Серія філологічна: Франкознавство. – 2003. – Вип. 32. – С. 107–117.
 14. Тихолоз Н.Б. Жанрові модифікації казки у творчості Івана Франка: Автореф. дис. …канд. філол. наук. – Львів, 2003. – 20 с.
 15. Тихолоз Н. Політична сатира Івана Франка крізь жанрову призму казки // Визвольний шлях. – 2003. – № 11 (668). – С. 86–99.
 16. Тихолоз Н. Примруженим оком мудреця (філософсько-сатиричні казки Івана Франка) // Визвольний шлях. – 2003. – № 12 (669). – С. 96–110.
 17. Тихолоз Н. Казкові “арабески” Івана Франка: “Абу-Касимові капці” та “Коваль Бассім” // Дивослово. – 2004. – № 12. – С. 57–62.
 18. Тихолоз Н. Крутійська “одіссея” “рудого кардинала” (“Лис Микита” Івана Франка: текст, підтекст, контекст, інтертекст) // Дивослово. – 2005. – № 2. – С. 58–63.
 19. Тихолоз Н. Від казки до анти-казки: казковість як компонент паратексту у творчості Івана Франка // Слово і час. – 2005. – № 4. – С. 18–25.
 20. Тихолоз Н. Філософські казки Івана Франка // Франкознавчі студії. – Дрогобич: Коло, 2005. – Випуск третій. – С. 286–310.
 21. Тихолоз Н. «Казка – не казка»: казковість як ейдологічна категорія у творчості Івана Франка // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 2005. – Т. 250: Праці філологічної секції. – С. 406–422.
 22. Тихолоз Н. Між сном і дійсністю: філософсько-сновізійні казки Івана Франка // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2006. – № 6. – С. 139–152.
 23. Тихолоз Н. Жанр та жанрова модифікація в лабіринті гносеологічних парадоксів // Українське літературознавство. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2006. – Вип. 67. – С. 169–183.
 24. Тихолоз Н. Франкові казки для малят: етика і поетика // Українське літературознавство. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2006. – Вип. 68. – С. 144. – 152.
 25. Тихолоз Н. Персоніфіковані абстракції в мітосвіті Івана Франка // Визвольний шлях. – 2006. – №. 7–8. – С. 30–45.
 26. Франко І. Причинки до оцінення поезії Тараса Шевченка / підготувала до друку Н. Тихолоз // Українське літературознавство. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2006. – Вип. 68. – С. 366 –375.
 27. Тихолоз Н. Франко – казкар // Веселочка. – 2006. – № 4. – С. 14–15.
 28. Тихолоз Н. Іван Франко та Осип Маковей: до історії творчих взаємин // Рецептивні моделі творчості Івана Франка. Зб. Наук. праць на пошану проф. Р. Гром’яка з нагоди його 70-ліття. – Тернопіль, 2007. – С. 195–223.
 29. Тихолоз Н. Естетичні моделі гри у збірці казок Івана Франка «Коли ще звірі говорили» // Тези доповідей XVІІ (8–9 жовтня 2002 р.), XVІІІ (9–10 жовтня 2003 р.), XІХ (10–11 жовтня 2004 р.) франківських щорічних конференцій. – Львів, 2007. – С. 138–145.
 30. Тихолоз Н. Образи-персоніфікації в міфопоетиці Івана Франка // Франкознавчі студії. – Дрогобич, 2007. – Вип. 4. – С. 355–370.
 31. Тихолоз Н. Поема Івана Франка «Лис Микита»: текст, підтекст, контекст, інтертекст // Ювілейний симпозіум Іван Франко (1856–1916) 150 років від дня народження (Факультет іноземних мов та літератур Бухарестського університету, 8–9 грудня 2006) / Упоряд. І. Рябошапки. – Бухарест, 2008. – С. 134–148.
 32. Тихолоз Н. «Той ліс – зразок ще первісного світа…» (Ліс у життєтворчості Івана Франка) // Іван Франко: дух, наука, думка, воля. Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 150-річчю від дня народження Івана Франка (Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.). – Львів, 2008. – Т. 1. – С. 660–676.
 33. Тихолоз Н. Виховання любов’ю (Педагогічні ідеали Ольги Франко). Стаття перша: «…Ведені люблячою рукою мами…» (Франчата у рідному домі: шляхи формування) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2009. – № 5. – С. 86–95.
 34. Тихолоз Н. Пролог, не епілог (на шляху від 50-томника до Повного зібрання творів Івана Франка) // Слово і час. – 2009. – № 5. – С. 121–123.
 35. Тихолоз Н. Між батьком та сином (Олекса Коваленко, Іван і Тарас Франки: дискурс взаємин) // Сіверянський літопис. – 2009. – № 2–3. – С. 183–191.
 36. Листи Олекси Коваленка до редакції «Літературно-наукового вістника» / Публ. Н. Тихолоз // Сіверянський літопис. – 2009. – № 2–3. – С. 191–194.
 37. Листи Олекси Коваленка до Івана Франка / Публ. Н. Тихолоз // Сіверянський літопис. – 2009. – № 2–3. – С. 194–198.
 38. Листи Тараса Франка до Олекси Коваленка / Публ. Н. Тихолоз // Сіверянський літопис. – 2009. – № 2–3. – С. 198–205.
 39. Тихолоз Н. Причинки до історії взаємин Івана і Тараса Франків з Олексою Коваленком // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 2009. – Т. 257: Праці філологічної секції. – С. 623–651.
 40. Тихолоз Н. «…Ведені люблячою рукою мами…» (Виховні ідеали Ольги Франко) // Дзвін. – 2009. – № 8. – С. 101–113.
 41. Листи Ольги Франко до синів Андрія і Тараса Франків / Публ. Н. Тихолоз // Дзвін. – 2009. – № 8. – С. 114–120.
 42. Тихолоз Н. «Хто ми є і яка наша дорога» (основи національного виховання в родині Франків) (стаття друга із серії «Виховання любов’ю») // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2010. – № 5. – С. 82–91.
 43. Тихолоз Н. Згасла свічка Андрія Франка // Дзвін. – 2010. – № 8. – С. 113–121.
 44. Тихолоз Н. Трагікомічна історія пари пантофлів (поема-казка Івана Франка «Абу-Касимові капці» у фокусі мікроаналізу) // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації: Збірник наукових праць. – Київ; Львів, 2011. – Випуск І: Огляди. Твори. Листування. Спогади. Бібліографія. – С. 51–61.
 45. Тихолоз Н. Наумович Іван Ієронім Григорович // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації: Збірник наукових праць. – Київ; Львів, 2011. – Випуск І: Огляди. Твори. Листування. Спогади. Бібліографія. – С. 216–225.
 46. Тихолоз Н. Устіянович Корнило Николаєвич // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації: Збірник наукових праць. – Київ; Львів, 2011. – Випуск І: Огляди. Твори. Листування. Спогади. Бібліографія. – С. 237–241.
 47. Тихолоз Н. Листи до матері // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації: Збірник наукових праць. – Київ; Львів, 2011. – Випуск І: Огляди. Твори. Листування. Спогади. Бібліографія. – С. 372–382.
 48. Листи Тараса Франка до Ольги Франко / Публ. Н. Тихолоз // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації: Збірник наукових праць. – Київ; Львів, 2011. – Випуск І: Огляди. Твори. Листування. Спогади. Бібліографія. – С. 373–376.
 49. Листи Петра Франка до Ольги Франко / Публ. Н. Тихолоз // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації: Збірник наукових праць. – Київ; Львів, 2011. – Випуск І: Огляди. Твори. Листування. Спогади. Бібліографія. – С. 376–377.
 50. Листи Анни Франко до Ольги Франко / Публ. Н. Тихолоз // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації: Збірник наукових праць. – Київ; Львів, 2011. – Випуск І: Огляди. Твори. Листування. Спогади. Бібліографія. – С. 377–382.
 51. Тихолоз Н. У пошуках утраченого раю (Любов і туга Анни Франківни) // Вісник Львівського університету. Серія філологічна: Франкознавство. – 2011. – Вип. 55. – С. 169–194.
 52. Тихолоз Н. «Та вернімося до школи: там сонце, молодість, життя…» (Спомини зі шкільних літ Анни Франко) // Вісник Львівського університету. Серія філологічна: Франкознавство. – 2011. – Вип. 55. – С. 304–305.
 53. Франко-Ключко А. Листи до товаришки / Упоряд. тексту і комент. Н. Тихолоз // Вісник Львівського університету. Серія філологічна: Франкознавство. – 2011. – Вип. 55. – С. 305–337.
 54. Тихолоз Н. Фантазія з присмаком ностальгії (із секретів художньої творчості Анни Франко-Ключко) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Вип. 21: Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – Львів: [Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України], 2012. – С. 752–759.
 55. Тихолоз Н. Одіссея Анни Франко-Ключко // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. – 2012. – Вип. 13. – С. 60–88.
 56. Тихолоз Н. Тарас Франко про батька: без купюр // Франкознавчі студії. – Дрогобич: Коло, 2012. – Випуск п’ятий. – С. 503–525.
 57. [Франко Т.] Громадська діяльність Івана Франка. Іван Франко і діти. Спогади про матір. Хто нажився в Бориславі? Два обличчя. Робочий кабінет Івана Франка. Ходок. Поїздка на Дрогобиччину. Франкознавець. На Чивчин! / Упоряд. тексту і комент. Н. Тихолоз // Франкознавчі студії. – Дрогобич: Коло, 2012. – Випуск п’ятий. – С. 526–560. [Купюри з книги Т. Франка «Про батька»].
 58. Тихолоз Н. Іван Франко та Аполінарій Маршинський: історія творчих взаємин // Вісник Львівського університету. Серія журналістика. – Львів, 2012. – Вип. 36. – С. 453–462.
 59. Листи Аполінарія Маршинського до Івана Франка / Упоряд. тексту і комент. Н. Тихолоз // Вісник Львівського університету. Серія журналістика. – Львів, 2012. – Вип. 36. – С 463–465.
 60. Тихолоз Н. Виховання любов’ю (із секретів пані Франкової) // Франко. Перезавантаження / упоряд. : Б. Тихолоз, А. Беницький. – Дрогобич : Коло, 2013. – С. 199–230.
 61. Тихолоз Н. Жанрові елементи памфлету й фейлетону в художньо-публіцистичній прозі Івана Франка / Наталя Тихолоз // Вісник Львівського університету. Серія журналістика. – Вип. 37. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 474–488.
 62. Тихолоз Н. Від «Молодої України» до «Розстріляного Відродження»: Іван Франко та Михайло Лозинський на творчих перехрестях / Наталя Тихолоз // Вісник Львівського університету. Серія філологічна: Франкознавство. – 2015. – Вип. 62. – С. 217–228.
 63. Тихолоз Н. Іван Франко та Михайло Лозинський: історія творчих взаємин / Наталя Тихолоз // Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. – 2015. – Вип. 40. – С. 157–170.
 64. Інтерв’ю: Межва Л. Франко лежав без пам’яті, без сил. Урятував його від голоду старий служитель готелю / Леся Межва [Інтерв’ю про кухню Франків з Богданом і Наталею Тихолозами] // Країна. – 2015. – №14 (9 квітня). – С. 46–50.
 65. Тихолоз Н. Бранка ностальгії (Анна Франко-Ключко: Повернення) / Наталя Тихолоз // Omagiu profesorului Ioan Rebuşapcă la 80 de ani. – Bucureşti, 2015. – С. 325–354.