Бібліографія вибраних праць Наталі Тихолоз

Книги і брошури

 1. Тихолоз Н. Казкотворчість Івана Франка (генологічні аспекти). – Львів: ЛВІЛШ НАНУ, 2005. – 316 с.notice_494
 2. Тихолоз Н. Ізмарагди Франкового казкосвіту: Літературознавче дослідження. – Київ: Веселка, 2006. – 47 с.
 3. Semper magister et semper tiro: Іван Франко та Осип Маковей / Упорядкування, передмова, коментарі та пояснення слів Н. Тихолоз; відп. та літ. ред. Є. Нахлік. – Львів, 2007. – 172 с.
 4. Міфопоетичні образи в художньому світі Івана Франка: (Ейдологічні нариси) / К. І. Дронь, Б. С. Тихолоз, Н.Б. Тихолоз, А. І. Швець; За наук. ред. Б. С. Тихолоза; НАН України. Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка. – Львів, 2007. – 336 с. – (Франкознавча серія. Вип. 11).
 5. Стереометрія тексту: Студії над поетичними творами Івана Франка: [Колективна монографія] / М. М. Барабаш, В. В. Неборак, Б. С. Тихолоз, Н. Б. Тихолоз; Упоряд. та наук. ред. Б. С. Тихолоз. НАН України; Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка. – Львів, 2010. – 288 с. (Франкознавча серія. Вип. 14).
 6. Франко Т. Вибране: У 2-х томах / Упоряд. Є. Баран, Н. Тихолоз. – Івано-Франківськ: Сеньків М. Я., 2015. – Т. 2. – 760 с.
 7. Тихолоз Б., Тихолоз Н. Франко від А до Я / Графічне оформлення Р. Романишин, А. Лесів. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2016. – 72 с.
 8. Франко І. Лис Микита [Текст]: З іл. С. Караффи-Корбут; Післям. Н. Тихолоз / Іван Франко. – Львів: Каменяр, 2017. – 211 с.
 9. Франко А. Найдорожчий помічник: творчий доробок / Передм., упоряд і коментарі Н. Тихолоз. – Львів: [Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка], 2017. – 248 с. (Серія “Бібліотека Дому Франка” Вип. 1.).
 10. Науковий вісник Національного музею Івана Франка. Львів: Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка, 2017. Вип. 1 (21) / Редакційна колегія: Богдан Тихолоз (голова), Михайло Кобрин (заступник голови), Соломія Вівчар (відповід. секретар) та ін.; відповід. ред. вип. Наталя Тихолоз. – 360 с.
 11. Франко О. 1-ша українська загально-практична кухня з численними ілюстраціями та кольоровими таблицями/ Передм. і коментарі М. Душар; післямова Н. Тихолоз. – Харків: Фоліо, 2019. – 540 с.
 12. Франко І. Лис Микита [Текст]: З іл. С. Караффи-Корбут; Післям. Н. Тихолоз / Іван Франко. – Львів: Каменяр, 2020. – 211 с.
 13. Тихолоз Н. Петро Франко: Формула долі. (Життєпис на тлі доби) : монографія / Наталя Тихолоз. – Львів : [Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка], 202 – 288 с., іл. – (Серія «Бібліотека Дому Франка». Вип. 8.)
 14. В дорогу з Франком. Мандруймо Львівщиною. / Ідея та упорядкування Богдан Тихолоз; вступ. слово Максим Козицький; наук. редактор Наталя Тихолоз. Львів: [Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка], 2021. – 112 с. (Серія «Бібліотека Дому Франка». Вип. 9)
 15.  

Статті, тези й матеріали

 1. Калита Н. Ratio vincіt: етико-антропологічний потенціал збірки І. Франка та формування сучасної концепції національного виховання // Розбудова держави: духовність, екологія, економіка: Збірник матеріалів П’ятої Загальноукраїнської студентської наукової конференції. – Київ, 1999. – С. 164 – 167.440px-Makovej+Franko
 2. Калита Н. “Свої” і “чужі” у циклі казок О.Іваненко “Великі очі” (до проблеми витворення радянського міфа) // Молода нація: Альманах / Гол. ред. О.Проценко. – (13) 1999. – К.: Смолоскип, 1999. – С. 106–112.
 3. Тихолоз Н. З вірою в силу розуму (Ідейно-художнє новаторство Івана Франка у збірці казок для дітей “Коли ще звірі говорили”) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2000. – № 6 (9). – С. 59–67.
 4. Тихолоз Н. Боротьба за виживання, або Чому гинуть і перемагають звірі у казках І.Франка (на матеріалі збірки “Коли ще звірі говорили”) // З його духа печаттю…: Збірник наукових праць на пошану Івана Денисюка. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. – С. 313–318.
 5. Тихолоз Н. Жанрова палітра збірки Івана Франка “Місія. Чума. Казки і сатири” // Тези доповідей п’ятнадцятої щорічної наукової франківської конференції (27-29 вересня 2000 року) / Відп. ред. П.Я.Салевич. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. – С. 48–50.
 6. Тихолоз Н. Попелюшка з чарівного замку, або Некоронована царівна жанрів: Казка як вид художньої словесності. Стаття перша: Від міфу до літератури (Генеза й історичні метаморфози казки) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2002. – № 5. – С. 22–31.
 7. Тихолоз Н. Попелюшка з чарівного замку, або Некоронована царівна жанрів: Казка як вид художньої словесності. Стаття друга: Поліфонія жанру (Модифікації фольклорної та літературної казки) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2002. – № 6. – С. 53–60.
 8. Тихолоз Н. Збірка Івана Франка “Місія. Чума. Казки і сатири”: жанрова специфіка та композиційна логіка // Semper Tiro: Збірник наукових праць молодих учених на пошану проф. І.О.Денисюка (до 75-літнього ювілею вченого). – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2002. – С. 85 – 110.
 9. Тихолоз Н. Казка у генологічній свідомості Івана Франка // Тези доповідей шістнадцятої щорічної наукової конференції, присвяченої 145-річчю від дня народження Івана Франка (17-19 жовтня 2001 року). – Львів, 2002. – С. 16– 18.
 10. Тихолоз Н. Казка у генологічній свідомості Івана Франка // Українське літературознавство. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2003. – Вип. 66. – С. 159–168.
 11. Тихолоз Б., Тихолоз Н. Іван Франко та модернізм: погляд із Відня (Simonek S. Ivan Franko und die “Moloda Muza”. Motive in der westukrainischen Lyrik der Moderne. – Köln-Weimar-Wien, 1997) // Українське літературознавство. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2003. – Вип. 66. – С. 257–271.
 12. Тихолоз Н. “Як дітям мати, з любові…” (Етика і поетика Франкових казок) // Дивослово. – 2003. – № 11. – С. 2–6.
 13. Тихолоз Н. Від “Рубача” до “Історії одної конфіскати”: діапазон жанрових модифікацій збірки І.Франка “Сім казок” // Вісник Львівського університету. Серія філологічна: Франкознавство. – 2003. – Вип. 32. – С. 107–117.
 14. Тихолоз Н.Б. Жанрові модифікації казки у творчості Івана Франка: Автореф. дис. …канд. філол. наук. – Львів, 2003. – 20 с.
 15. Тихолоз Н. Політична сатира Івана Франка крізь жанрову призму казки // Визвольний шлях. – 2003. – № 11 (668). – С. 86–99.
 16. Тихолоз Н. Примруженим оком мудреця (філософсько-сатиричні казки Івана Франка) // Визвольний шлях. – 2003. – № 12 (669). – С. 96–110.
 17. Тихолоз Н. Казкові “арабески” Івана Франка: “Абу-Касимові капці” та “Коваль Бассім” // Дивослово. – 2004. – № 12. – С. 57–62.
 18. Тихолоз Н. Крутійська “одіссея” “рудого кардинала” (“Лис Микита” Івана Франка: текст, підтекст, контекст, інтертекст) // Дивослово. – 2005. – № 2. – С. 58–63.
 19. Тихолоз Н. Від казки до анти-казки: казковість як компонент паратексту у творчості Івана Франка // Слово і час. – 2005. – № 4. – С. 18–25.
 20. Тихолоз Н. Філософські казки Івана Франка // Франкознавчі студії. – Дрогобич: Коло, 2005. – Випуск третій. – С. 286–310.
 21. Тихолоз Н. «Казка – не казка»: казковість як ейдологічна категорія у творчості Івана Франка // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 2005. – Т. 250: Праці філологічної секції. – С. 406–422.
 22. Тихолоз Н. Між сном і дійсністю: філософсько-сновізійні казки Івана Франка // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2006. – № 6. – С. 139–152.
 23. Тихолоз Н. Жанр та жанрова модифікація в лабіринті гносеологічних парадоксів // Українське літературознавство. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2006. – Вип. 67. – С. 169–183.
 24. Тихолоз Н. Франкові казки для малят: етика і поетика // Українське літературознавство. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2006. – Вип. 68. – С. 144. – 152.
 25. Тихолоз Н. Персоніфіковані абстракції в мітосвіті Івана Франка // Визвольний шлях. – 2006. – №. 7–8. – С. 30–45.
 26. Франко І. Причинки до оцінення поезії Тараса Шевченка / підготувала до друку Н. Тихолоз // Українське літературознавство. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2006. – Вип. 68. – С. 366 –375.
 27. Тихолоз Н. Франко – казкар // Веселочка. – 2006. – № 4. – С. 14–15.
 28. Тихолоз Н. Іван Франко та Осип Маковей: до історії творчих взаємин // Рецептивні моделі творчості Івана Франка. Зб. Наук. праць на пошану проф. Р. Гром’яка з нагоди його 70-ліття. – Тернопіль, 2007. – С. 195–223.
 29. Тихолоз Н. Естетичні моделі гри у збірці казок Івана Франка «Коли ще звірі говорили» // Тези доповідей XVІІ (8–9 жовтня 2002 р.), XVІІІ (9–10 жовтня 2003 р.), XІХ (10–11 жовтня 2004 р.) франківських щорічних конференцій. – Львів, 2007. – С. 138–145.
 30. Тихолоз Н. Образи-персоніфікації в міфопоетиці Івана Франка // Франкознавчі студії. – Дрогобич, 2007. – Вип. 4. – С. 355–370.
 31. Тихолоз Н. Поема Івана Франка «Лис Микита»: текст, підтекст, контекст, інтертекст // Ювілейний симпозіум Іван Франко (1856–1916) 150 років від дня народження (Факультет іноземних мов та літератур Бухарестського університету, 8–9 грудня 2006) / Упоряд. І. Рябошапки. – Бухарест, 2008. – С. 134–148.
 32. Тихолоз Н. «Той ліс – зразок ще первісного світа…» (Ліс у життєтворчості Івана Франка) // Іван Франко: дух, наука, думка, воля. Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 150-річчю від дня народження Івана Франка (Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.). – Львів, 2008. – Т. 1. – С. 660–676.
 33. Тихолоз Н. Виховання любов’ю (Педагогічні ідеали Ольги Франко). Стаття перша: «…Ведені люблячою рукою мами…» (Франчата у рідному домі: шляхи формування) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2009. – № 5. – С. 86–95.
 34. Тихолоз Н. Пролог, не епілог (на шляху від 50-томника до Повного зібрання творів Івана Франка) // Слово і час. – 2009. – № 5. – С. 121–123.
 35. Тихолоз Н. Між батьком та сином (Олекса Коваленко, Іван і Тарас Франки: дискурс взаємин) // Сіверянський літопис. – 2009. – № 2–3. – С. 183–191.
 36. Листи Олекси Коваленка до редакції «Літературно-наукового вістника» / Публ. Н. Тихолоз // Сіверянський літопис. – 2009. – № 2–3. – С. 191–194.
 37. Листи Олекси Коваленка до Івана Франка / Публ. Н. Тихолоз // Сіверянський літопис. – 2009. – № 2–3. – С. 194–198.
 38. Листи Тараса Франка до Олекси Коваленка / Публ. Н. Тихолоз // Сіверянський літопис. – 2009. – № 2–3. – С. 198–205.
 39. Тихолоз Н. Причинки до історії взаємин Івана і Тараса Франків з Олексою Коваленком // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 2009. – Т. 257: Праці філологічної секції. – С. 623–651.
 40. Тихолоз Н. «…Ведені люблячою рукою мами…» (Виховні ідеали Ольги Франко) // Дзвін. – 2009. – № 8. – С. 101–113.
 41. Листи Ольги Франко до синів Андрія і Тараса Франків / Публ. Н. Тихолоз // Дзвін. – 2009. – № 8. – С. 114–120.
 42. Тихолоз Н. «Хто ми є і яка наша дорога» (основи національного виховання в родині Франків) (стаття друга із серії «Виховання любов’ю») // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2010. – № 5. – С. 82–91.
 43. Тихолоз Н. Згасла свічка Андрія Франка // Дзвін. – 2010. – № 8. – С. 113–121.
 44. Тихолоз Н. Трагікомічна історія пари пантофлів (поема-казка Івана Франка «Абу-Касимові капці» у фокусі мікроаналізу) // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації: Збірник наукових праць. – Київ; Львів, 2011. – Випуск І: Огляди. Твори. Листування. Спогади. Бібліографія. – С. 51–61.
 45. Тихолоз Н. Наумович Іван Ієронім Григорович // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації: Збірник наукових праць. – Київ; Львів, 2011. – Випуск І: Огляди. Твори. Листування. Спогади. Бібліографія. – С. 216–225.
 46. Тихолоз Н. Устіянович Корнило Николаєвич // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації: Збірник наукових праць. – Київ; Львів, 2011. – Випуск І: Огляди. Твори. Листування. Спогади. Бібліографія. – С. 237–241.
 47. Тихолоз Н. Листи до матері // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації: Збірник наукових праць. – Київ; Львів, 2011. – Випуск І: Огляди. Твори. Листування. Спогади. Бібліографія. – С. 372–382.
 48. Листи Тараса Франка до Ольги Франко / Публ. Н. Тихолоз // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації: Збірник наукових праць. – Київ; Львів, 2011. – Випуск І: Огляди. Твори. Листування. Спогади. Бібліографія. – С. 373–376.
 49. Листи Петра Франка до Ольги Франко / Публ. Н. Тихолоз // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації: Збірник наукових праць. – Київ; Львів, 2011. – Випуск І: Огляди. Твори. Листування. Спогади. Бібліографія. – С. 376–377.
 50. Листи Анни Франко до Ольги Франко / Публ. Н. Тихолоз // Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації: Збірник наукових праць. – Київ; Львів, 2011. – Випуск І: Огляди. Твори. Листування. Спогади. Бібліографія. – С. 377–382.
 51. Тихолоз Н. У пошуках утраченого раю (Любов і туга Анни Франківни) // Вісник Львівського університету. Серія філологічна: Франкознавство. – 2011. – Вип. 55. – С. 169–194.
 52. Тихолоз Н. «Та вернімося до школи: там сонце, молодість, життя…» (Спомини зі шкільних літ Анни Франко) // Вісник Львівського університету. Серія філологічна: Франкознавство. – 2011. – Вип. 55. – С. 304–305.
 53. Франко-Ключко А. Листи до товаришки / Упоряд. тексту і комент. Н. Тихолоз // Вісник Львівського університету. Серія філологічна: Франкознавство. – 2011. – Вип. 55. – С. 305–337.
 54. Тихолоз Н. Фантазія з присмаком ностальгії (із секретів художньої творчості Анни Франко-Ключко) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Вип. 21: Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – Львів: [Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України], 2012. – С. 752–759.
 55. Тихолоз Н. Одіссея Анни Франко-Ключко // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. – 2012. – Вип. 13. – С. 60–88.
 56. Тихолоз Н. Тарас Франко про батька: без купюр // Франкознавчі студії. – Дрогобич: Коло, 2012. – Випуск п’ятий. – С. 503–525.
 57. [Франко Т.] Громадська діяльність Івана Франка. Іван Франко і діти. Спогади про матір. Хто нажився в Бориславі? Два обличчя. Робочий кабінет Івана Франка. Ходок. Поїздка на Дрогобиччину. Франкознавець. На Чивчин! / Упоряд. тексту і комент. Н. Тихолоз // Франкознавчі студії. – Дрогобич: Коло, 2012. – Випуск п’ятий. – С. 526–560. [Купюри з книги Т. Франка «Про батька»].
 58. Тихолоз Н. Іван Франко та Аполінарій Маршинський: історія творчих взаємин // Вісник Львівського університету. Серія журналістика. – Львів, 2012. – Вип. 36. – С. 453–462.
 59. Листи Аполінарія Маршинського до Івана Франка / Упоряд. тексту і комент. Н. Тихолоз // Вісник Львівського університету. Серія журналістика. – Львів, 2012. – Вип. 36. – С 463–465.
 60. Тихолоз Н. Виховання любов’ю (із секретів пані Франкової) // Франко. Перезавантаження / упоряд. : Б. Тихолоз, А. Беницький. – Дрогобич : Коло, 2013. – С. 199–230.
 61. Тихолоз Н. Жанрові елементи памфлету й фейлетону в художньо-публіцистичній прозі Івана Франка / Наталя Тихолоз // Вісник Львівського університету. Серія журналістика. – Вип. 37. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 474–488.
 62. Тихолоз Н. Від «Молодої України» до «Розстріляного Відродження»: Іван Франко та Михайло Лозинський на творчих перехрестях / Наталя Тихолоз // Вісник Львівського університету. Серія філологічна: Франкознавство. – 2015. – Вип. 62. – С. 217–228.
 63. Тихолоз Н. Іван Франко та Михайло Лозинський: історія творчих взаємин / Наталя Тихолоз // Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. – 2015. – Вип. 40. – С. 157–170.
 64. Інтерв’ю: Межва Л. Франко лежав без пам’яті, без сил. Урятував його від голоду старий служитель готелю / Леся Межва [Інтерв’ю про кухню Франків з Богданом і Наталею Тихолозами] // Країна. – 2015. – №14 (9 квітня). – С. 46–50.
 65. Тихолоз Н. Бранка ностальгії (Анна Франко-Ключко: Повернення) / Наталя Тихолоз // Omagiu profesorului Ioan Rebuşapcă la 80 de ani. – Bucureşti, 2015. – С. 325–354.
 66. Тихолоз Н. Похресник Наталії Кобринської / Наталя Тихолоз // «Йшла не тільки з духом часу, але й перед ним»: Наталія Кобринська та літературний процес кінця ХІХ – ХХ століття: збірник наук. праць: до 160-річчя від дня народження Наталії Кобринської. – Львів, 2015. – С. 209–226.
 67. Тихолоз Н. Франко Тарас Іванович / Наталя Тихолоз // Шевченківська енциклопедія : В 6 т. – Т. 6: Т-Я/ НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка ; редкол. : М. Г. Жулинський (гол.) [та ін.]. – К., 2015. – С. 562.
 68. Тихолоз Н. «Delirium des Zeitgeistes»: Іван Франко та Аполлінарій Маршинський на тлі доби / Наталя Тихолоз // Українське літературознавство. – Львів, 2015. – Вип. 79. – С. 127–136.
 69. Тихолоз Н. Обʼєднані національною справою: Іван Франко та «Стара громада» у спогадах Аполлінарія Маршинського // Українське літературознавство. – Львів, 2016. – Вип. 80. – С. 259–287.
 70. Маршинський А. Спомини (1884–1888 рр.) / Упоряд. тексту Н. Тихолоз // Українське літературознавство. – Львів, 2016. – Вип. 80. – С. 261–272.
 71. Маршинський А. Поїздка в Галичину в 1889 р. (Зі споминів) / упоряд. тексту Н. Тихолоз. // Українське літературознавство. – Львів, 2016. – Вип. 80. – С. 272–287.
 72. Тихолоз Н. Основи національного виховання у родині Франків / Тихолоз Наталія Богданівна // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Спадщина Івана Франка у світлі сьогодення», присвяченої 160-річчю від дня народження Івана Франка (19–20 травня 2016 року, м. Словʼянськ). – Словʼянськ: ДВНЗ «ДДПУ», 2016. – С. 138–141.
 73. Тихолоз Н. Ольга Франко: таїна материнської любові / Наталя Тихолоз // Педагогічна думка. – 2016. – № 2. – С. 8–14; № 3. – С. 3–10.
 74. Тихолоз Н. «Раз у неділю, раз у маю…» (до річниці Франкового шлюбу) [Електронний ресурс] / Наталя Тихолоз // ФРАНКО:НАЖИВО / FRANKO:LIVE© : авторський проект Наталі і Богдана Тихолозів. ‒ Режим доступу: https://frankolive.wordpress.com/2016/05/05/раз-у-неділю-раз-у-маю-до-річниці-фран/#more-730. Оновлення 5.05 2016.
 75. Тихолоз Н. Бранка ностальгії (Анна Франко-Ключко: Повернення) / Наталя Тихолоз // ФРАНКО:НАЖИВО / FRANKO:LIVE© : авторський проект Наталі і Богдана Тихолозів. ‒ Режим доступу: https://frankolive.wordpress.com/2016/08/06/бранка-ностальгії-анна-франко-ключко/
 76. Тихолоз Н. Франко у вишиванці [Електронний ресурс] / Наталя Тихолоз // ФРАНКО:НАЖИВО / FRANKO:LIVE© : авторський проект Наталі і Богдана Тихолозів. ‒ Режим доступу: https://frankolive.wordpress.com/2016/05/18/франко-у-вишиванці/#more-749.Оновлення 18. 05.2016.
 77. Тихолоз Н. Франко у вишиванці / Наталя Тихолоз // Універсум. – 2016. – № 7/8. – С. 30–31.
 78. Тихолоз Н. Європеєць у вишиванці // Франкіяна Прикарпаття. / Упоряд. Є. Баран. Івано-Франківськ: Дискурс, 2016. – С. 168–174.
 79. Тихолоз Н. Вишиванка як маркер національної ідентичності у родині Івана Франка / Наталя Тихолоз // Дивослово. – 2016. – № 7-8. – С. 56–62.
 80. Тихолоз Н. Пиріг для тата [Електронний ресурс] / Наталя Тихолоз // ФРАНКО:НАЖИВО / FRANKO:LIVE© : авторський проект Наталі і Богдана Тихолозів. ‒ Режим доступу: https://frankolive.wordpress.com/2016/08/27/пиріг-для-тата/
 81. Франко-Ключко Г. Іменинний пиріг / Упор. тексту і комент. Н. Тихолоз [Електронний ресурс] // ФРАНКО:НАЖИВО / FRANKO:LIVE© : авторський проект Наталі і Богдана Тихолозів. ‒  Режим доступу: https://frankolive.wordpress.com/2016/08/27/пиріг-для-тата/
 82. Тихолоз Н. 6 унікальних рецептів родини Франка, які може приготувати кожен [Електронний ресурс]: http://tvoemisto.tv/news/6_unikalnyh_retseptiv_rodyny_franka_shcho_mozhe_prygotuvaty_kozhen_79864.html
 83. Тихолоз Н. Найдорожчий помічник (Згасла свічка Андрія Франка) URL : https://frankolive.wordpress.com/2016/07/26/найдорожчий-помічник-згасла-свічка-а/
 84. Тихолоз Н. Вишиванка як маркер національної ідентичності у родині Івана Франка // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 2016. – Том ССLХІХ: Праці Філологічної секції. – С. 152–161.
 85. Тихолоз Н. Українець і європеєць: два обличчя Тараса Франка // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 2016. – Том ССLХІХ: Праці Філологічної секції. – С. 409–431.
 86. Тихолоз Н. Діалог із двома академіками (листи Тараса Франка до Михайла Возняка й Олександра Білецького) // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 2016. – Том ССLХІХ: Праці Філологічної секції. – С. 627–650.
 87. Листи Тараса Франка до Михайла Возняка / Упоряд. тексту і комен. Н. Тихолоз. // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 2016. – Том ССLХІХ: Праці Філологічної секції. – С. 630 – 634.
 88. Листи Тараса Франка до Олександра Білецького / Упоряд. тексту і комен. Н. Тихолоз. // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 2016. – Том ССLХІХ: Праці Філологічної секції. – С. 635 – 650.
 89. Тихолоз Н. Бачинський Михайло // Франківська енциклопедія: У 7 томах. – Львів: Світ, 2016. – Т. 1: А-Ж. Іван Франко і нова українська література. Попередники та сучасники (письменники, філологи – літературознавці, фольклористи, мовознавці (Томи 1-3). – С. 120–121.
 90. Тихолоз Н. Бердяєв Сергій Олександрович // Франківська енциклопедія: У 7 томах. – Львів: Світ, 2016. – Т. 1: А-Ж. Іван Франко і нова українська література. Попередники та сучасники (письменники, філологи – літературознавці, фольклористи, мовознавці (Томи 1-3). – С. 137–139.
 91. Тихолоз Н. Вислобоцький Юліян Антін Васильович // Франківська енциклопедія: У 7 томах. – Львів: Світ, 2016. – Т. 1: А-Ж. Іван Франко і нова українська література. Попередники та сучасники (письменники, філологи – літературознавці, фольклористи, мовознавці (Томи 1-3). – С. 261–262.
 92. Тихолоз Н. Вінцковський Дмитро Іванович // Франківська енциклопедія: У 7 томах. – Львів: Світ, 2016. – Т. 1: А-Ж. Іван Франко і нова українська література. Попередники та сучасники (письменники, філологи – літературознавці, фольклористи, мовознавці (Томи 1-3). – С. 265–266.
 93. Тихолоз Н. Таїна материнської любові (Із секретів родинної педагогіки Ольги Франко з Хоружинських) / Наталя Тихолоз // Філологічний олімп (електронний журнал). – 2016. – № 7 (грудень).
 94. Тихолоз Н. Тарас, але не Шевченко. Франко, але не Іван [Електронний ресурс]: ФРАНКО:НАЖИВО / FRANKO:LIVE© : авторський проект Наталі і Богдана Тихолозів. ‒ Режим доступу: https://frankolive.wordpress.com/2017/03/10/тарас-але-не-шевченко-франко-але-не-ів/
 95. Тихолоз Н. «Там сонце, молодість, життя…» (Спомини зі шкільних літ Анни Франко) [Електронний ресурс]: ФРАНКО:НАЖИВО / FRANKO:LIVE© : авторський проект Наталі і Богдана Тихолозів. ‒ Режим доступу: https://frankolive.wordpress.com/2017/04/06/та-вернімося-до-школи-там-сонце-молод/
 96. Тихолоз Н. Київський Великдень Анни Франко [Електронний ресурс]: ФРАНКО:НАЖИВО / FRANKO:LIVE© : авторський проект Наталі і Богдана Тихолозів. ‒ Режим доступу: https://frankolive.wordpress.com/2017/04/15/київський-великдень-анни-франко/
 97. Тихолоз Н. Народна вишивка у життєвій практиці Франка та його родини // Всесвітня література в сучасній школі. – 2017. – № 6. – С. 27–31.
 98. Тихолоз Н. Чути себе українцями (Франкові діти: вибір, покликання, доля) // Слово Просвіти. – 1917. – 29 червня-5 липня (Ч. 26). – С. 11.
 99. Тихолоз Н. Гідні діти великого батька : Франчата, що стали Франками //Іван Франко. Погляд з ХХІ століття: Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 160-річчю від дня народження Івана Франка (м. Коломия, 9 вересня 2016 року). – Коломия: Вік, 2017. – С. 70–73.
 100. Тихолози Н. і Б. Документи родини Франків з архівів радянських спецслужб [Електронний ресурс]: https://zbruc.eu/node/68245
 101. Тихолози Б. і Н. Іван Франко та Ольга з Хоружинських добре виховали своїх дітей // Культура і життя. – 2017. – № 33. – 18 серпня. – С. 12–15.
 102. Тихолоз Н. Франко і Маковей: перехресні стежки [Електронний ресурс]: ФРАНКО:НАЖИВО / FRANKO:LIVE© : авторський проект Наталі і Богдана Тихолозів. ‒ Режим доступу: https://frankolive.wordpress.com/2017/07/27/франко-і-маковей-перехресні-стежки/
 103. Тихолоз Н. Крутійська «одіссея» «рудого кардинала» («Лис Микита» Івана Франка: вічний сюжет в українських шатах) / Наталя Тихолоз // Франко І. Лис Микита [Текст]: З іл. С. Караффи-Корбут; Післям. Н. Тихолоз / Іван Франко. – Львів: Каменяр, 2017. – С. 191 – 210.
 104. Тихолоз Н. Андрій Франко в епістолярному та мемуарному дискурсах // Спадщина: Літературне джерелознавство, текстологія / Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка. – Київ : К. І. С., 2017. – Т. ХІ/ХІІ. – С. 139 – 165.
 105. Тихолоз Н. Згасла свічка Андрія Франка // Франко А. Найдорожчий помічник: творчий доробок / Передм., упоряд і коментарі Н. Тихолоз. – Львів: [Львівський національний музей Івана Франка], 2017. С. 7–50.
 106. Тихолоз Н. Святвечір та Різдво у домі Франків: дух і смак традицій // Науковий вісник Національного музею Івана Франка. Львів, 2017. Вип. 1 (21). С. 56–66.
 107. Тихолоз Н. Взаємини Івана Франка та Михайла Грушевського в рецепції Анни Франко-Ключко: pro et contra // Науковий вісник Національного музею Івана Франка. Львів, 2017. Вип. 1 (21). С. 91–101.
 108. Франко-Ключко А. В обороні правди / Публік., упор. і комент. Н. Тихолоз. // Науковий вісник Національного музею Івана Франка. Львів, 2017. Вип. 1 (21). С. 102–148.
 109. Тихолоз Н. Святвечір та Різдво у домі Франків: дух і смак традицій [Електронний ресурс]: ФРАНКО:НАЖИВО / FRANKO:LIVE© : авторський проект Наталі і Богдана Тихолозів. ‒ Режим доступу: https://frankolive.wordpress.com/2018/01/05/святвечір-та-різдво-у-домі-франків-дух/
 110. Тихолоз Н. Боротьба за виживання, або Чому гинуть і перемагають звірі у казках Івана Франка [Електронний ресурс]: ФРАНКО:НАЖИВО / FRANKO:LIVE© : авторський проект Наталі і Богдана Тихолозів. ‒ Режим доступу: https://frankolive.wordpress.com/2018/03/17/боротьба-за-виживання-або-чому-гинуть/
 111. Тихолоз Н. Лісова душа: ліс у життєтворчості Івана Франка [Електронний ресурс]: ФРАНКО:НАЖИВО / FRANKO:LIVE © : авторський проект Наталі і Богдана Тихолозів. ‒ Режим доступу: https://frankolive.wordpress.com/2018/06/29/лісова-душа-ліс-у-життєтворчості-іван/
 112. Тихолоз Н. «Не можучи задля своєї слабости їсти майже нічого…» (Харчування Івана Франка часів недуги) [Електронний ресурс]: ФРАНКО:НАЖИВО / FRANKO:LIVE© : авторський проект Наталі і Богдана Тихолозів. ‒ Режим доступу: https://frankolive.wordpress.com/2019/02/04/не-можучи-задля-своєї-слабости-їсти-м/
 113. Тихолоз Н. Енциклопедія галицької кулінарії // Франко О. 1-ша українська загально-практична кухня з численними ілюстраціями та кольоровими таблицями/ Передм. і коментарі М. Душар; післямова Н. Тихолоз. Харків: Фоліо, 2019. С. 510–523.
 114. Тихолоз Н. Гідний син великого батька: Тарас Франко як представник літературної династії // Іван Франко: «Я єсть пролог…» : матеріали Міжнародного наукового конгресу до 160-річчя від дня народження Івана Франка (Львів, 22–24 вересня 2016 р.): у 2 т. Львів, 2019. Т. 1. С. 412–433.
 115. Тихолоз Н. З Харкова до Львова: подорожні важення Тараса Франка [Електронний ресурс]: ФРАНКО:НАЖИВО / FRANKO:LIVE© : авторський проект Наталі і Богдана Тихолозів. ‒ Режим доступу: https://frankolive.wordpress.com/2019/03/02/з-харкова-до-львова-подорожні-враженн/
 116. Франко Т. Чим держаться большевики? / Публ. Н. Тихолоз. [Електронний ресурс]: ФРАНКО:НАЖИВО / FRANKO:LIVE© : авторський проект Наталі і Богдана Тихолозів. ‒ Режим доступу: https://frankolive.wordpress.com/2019/03/05/чим-держаться-большевики/
 117. Тихолоз Н. По той бік добра і зла: репортаж із більшовицького пекла [Електронний ресурс]: ФРАНКО:НАЖИВО / FRANKO:LIVE© : авторський проект Наталі і Богдана Тихолозів. ‒ Режим доступу: https://frankolive.wordpress.com/2019/03/07/по-той-бік-добра-і-зла-репортаж-із-біль/ Передруковано також на сайті «Історична правда» URL : http://www.istpravda.com.ua/articles/2020/09/7/158054/
 118. Тихолоз Н. Петро Франко: перерваний політ. Студія перша. Початок лету: від рідного гнізда до світу пригод [Електронний ресурс]: ФРАНКО:НАЖИВО / FRANKO:LIVE© : авторський проект Наталі і Богдана Тихолозів. ‒ Режим доступу: https://frankolive.wordpress.com/2019/06/17/петро-франко-перерваний-політ/
 119. Тихолоз Н. Петро Франко: перерваний політ. Студія друга. Крізь вир війни: на землі і в повітрі [Електронний ресурс]: ФРАНКО:НАЖИВО / FRANKO:LIVE© : авторський проект Наталі і Богдана Тихолозів. ‒ Режим доступу: https://frankolive.wordpress.com/2019/06/25/петро-франко-перерваний-політ-2/
 120. Тихолоз Н. Січовики проти більшовиків: Петро Франко у боротьбі за Велику Україну [Електронний ресурс]: ФРАНКО:НАЖИВО / FRANKO:LIVE© : авторський проект Наталі і Богдана Тихолозів. ‒ Режим доступу: https://frankolive.wordpress.com/2019/09/15/січовики-проти-більшовиків-петро-фра/ Передруковано також на сайті “Історична правда” http://www.istpravda.com.ua/articles/2019/12/19/156744/
 121. Тихолоз Н. Пиріг для тата // Наше життя. 2019. №7–8. С. 17–19, 36.
 122. Тихолоз Н. «Чути себе українцями…» (Творча династія Франків на перехрестях ХХ ст.) // Вісник Львівського університету. – Серія журналістика. – Львів, 2019. – Вип. 46. С. 382–387.
 123. Тихолоз Н. Петро Франко: до джерел формування творчої особистості // Українське літературознавство. 2019. Вип. 84. С. 158–172.
 124. Тихолоз Н. «Лещетарська прогулька» Петра Франка у Брюховичі [Електронний ресурс]: ФРАНКО:НАЖИВО / FRANKO:LIVE© : авторський проект Наталі і Богдана Тихолозів. URL : https://frankolive.wordpress.com/2020/02/07/лещетарська-прогулька-петра-франка-у/
 125. Тихолоз Н. Петро Франко: перерваний політ. Студія третя. На руїнах старої Європи: з Білгорода до Відня [Електронний ресурс]: ФРАНКО:НАЖИВО / FRANKO:LIVE© : авторський проект Наталі і Богдана Тихолозів. URL : https://frankolive.wordpress.com/2020/02/19/петро-франко-перерваний-політ-3/
 126. Тихолоз Н. Підкорення неба: Аеронарис Петра Франка «У літаку» [Електронний ресурс]: ФРАНКО:НАЖИВО / FRANKO:LIVE© : авторський проект Наталі і Богдана Тихолозів. URL : https://frankolive.wordpress.com/2020/02/24/підкорення-неба-аеронарис-петра-фран/
 127. Тихолоз Н. Невмирущий Лис Микита. Пема-казка Івана Франка: світовий сюжет в українському стилі // Небесний І. Лис Микита. Лібретто В. Вовкуна за однойменною поемою Івана Франка. Для сімейного перегляду. [Буклет до опери «Лис Микита». Сезон 2019/2020], Львів, 2020. С. 30–34.
 128. Тихолоз Н. Цікаві факти про «Лиса Микиту» // Небесний І. Лис Микита. Лібретто В. Вовкуна за однойменною поемою Івана Франка. Для сімейного перегляду. [Буклет до опери «Лис Микита». Сезон 2019/2020], Львів, 2020. С. 34–35.
 129. Тихолоз Н. «Не можучи задля своєї слабости їсти майже нічого…» (харчування Івана Франка часів недуги) // Садиба Франка: Науковий збірник заповідника «Нагуєвичі». Дрогобич-Нагуєвичі: Посвіт, 2020. Кн. 1. С. 43 – 60.
 130. Тихолоз Н. Конкістадор українського неба (Петро Франко – піонер галицької військової авіації) [Електронний ресурс]: ФРАНКО:НАЖИВО / FRANKO:LIVE© : авторський проект Наталі і Богдана Тихолозів. URL : https://frankolive.wordpress.com/2020/03/05/конкістадор-українського-неба-петро/
 131. Тихолоз Н. Петро Франко про Летунський відділ УГА [Електронний ресурс]: ФРАНКО:НАЖИВО / FRANKO:LIVE© : авторський проект Наталі і Богдана Тихолозів. URL : https://frankolive.wordpress.com/2020/04/10/петро-франко-про-летунський-відділ-уг/
 132. Тихолоз Н. До джерел українського скаутингу: забутий рукопис Петра Франка [Електронний ресурс]: ФРАНКО:НАЖИВО / FRANKO:LIVE© : авторський проект Наталі і Богдана Тихолозів. URL : https://frankolive.wordpress.com/2020/04/11/до-джерел-українського-скаутингу-заб/ Передруковано також:  https://100krokiv.info/2020/04/do-dzherel-ukrajinskoho-skautynhu-zabutyi-rukopys-petra-franka/
 133. Тихолоз Б., Тихолоз Н. Франко і Первомай. До 130-ліття першої маївки на українських землях. [Електронний ресурс]: Історична правда URL : https://www.istpravda.com.ua/articles/2020/05/1/157434/
 134. Tykholoz N. Philosophy of activity, ethics of discipline, pedagogy example: Petro Franko as an ideologist and organizer of «Plast» // The days of science of the faculty of philosophy – 2020. International scientific conference (April 22–23, 2020). Київ: Київський університет, 2020. С. 296–297.
 135. Тихолоз Н. Тисяча і один день Абу-Касимових капців: арабська казка від Івана Франка [Електронний ресурс]: ФРАНКО:НАЖИВО / FRANKO:LIVE© : авторський проект Натал/і і Богдана Тихолозів. URL : https://frankolive.wordpress.com/2020/05/31/тисяча-й-один-день-абу-касимових-капці/
 136. Тихолоз Н. Петро Франко і спортивна Коломия: причинки до історії фізичної культури Прикарпаття [Електронний ресурс]: ФРАНКО:НАЖИВО / FRANKO:LIVE© : авторський проект Наталі і Богдана Тихолозів. URL : https://frankolive.wordpress.com/2020/07/02/петро-франко-і-спортивна-коломия-прич/
 137. Тихолоз Н. «Визволення»… в неволю: Петро Франко в тагіфарсі «золотого вересня» [Електронний ресурс]: ФРАНКО:НАЖИВО / FRANKO:LIVE© : авторський проект Наталі і Богдана Тихолозів. URL : https://frankolive.wordpress.com/2020/07/10/визволення-в-неволю-петро-франко/
 138. Тихолоз Н. «Відваги не тратила…»: Ольга Франко очима сина (забутий некролог Тараса Франка на смерть матері) [Електронний ресурс]: ФРАНКО:НАЖИВО / FRANKO:LIVE© : авторський проект Наталі і Богдана Тихолозів. URL : https://frankolive.wordpress.com/2020/07/16/відваги-не-тратила-ольга-франко-о/ Передруковано також: https://www.istpravda.com.ua/articles/2020/07/20/157832/
 139. Тихолоз Н. Пані дому: штрихи до портрета Ольги-Марії Франко з Білевичів [Електронний ресурс]: ФРАНКО:НАЖИВО / FRANKO:LIVE© : авторський проект Наталі і Богдана Тихолозів. URL : https://frankolive.wordpress.com/2020/07/21/пані-дому-штрихи-до-портрета-ольги-мар/
 140. Тихолоз Н. «Про ваш музей погане говорять…»: Дім Франка під оком «журналістів у цивільному» (1940–1941 рр.) [Електронний ресурс]: ФРАНКО:НАЖИВО / FRANKO:LIVE© : авторський проект Наталі і Богдана Тихолозів. URL : https://frankolive.wordpress.com/2020/07/28/про-ваш-музей-погане-говорять-дім/
 141. Тихолоз Н. «Расстрелян за националистическую деятельность…»: таємниця смерті Петра Франка [Електронний ресурс]: ФРАНКО:НАЖИВО / FRANKO:LIVE© : авторський проект Наталі і Богдана Тихолозів. URL : https://frankolive.wordpress.com/2020/08/24/расстрелян-за-националистическую-д/ Передруковано також: https://www.istpravda.com.ua/articles/2020/09/14/158111/
 142. Тихолоз Н. Перший. Петро Франко – директор і фундатор Музею свого Батька [Електронний ресурс]: ФРАНКО:НАЖИВО / FRANKO:LIVE© : авторський проект Наталі і Богдана Тихолозів. URL : https://frankolive.wordpress.com/2020/10/09/петро-франко-як-фундатор-музейного-фр/
 143. Тихолоз Н. Іван Франко зблизька: спогади Петра Франка про Батька [Електронний ресурс]: ФРАНКО:НАЖИВО / FRANKO:LIVE© : авторський проект Наталі і Богдана Тихолозів. URL : https://frankolive.wordpress.com/2020/12/04/%d1%96%d0%b2%d0%b0%d0%bd-%d1%84%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%b7%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d1%8c%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%b3%d0%b0%d0%b4%d0%b8-%d0%bf%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%b0-%d1%84%d1%80/
 144. Тихолоз Н. Дарунки любові: Святий Миколай у домі Франків [Електронний ресурс]: ФРАНКО:НАЖИВО / FRANKO:LIVE© : авторський проект Наталі і Богдана Тихолозів. URL :  https://frankolive.wordpress.com/2020/12/18/%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%bd%d0%ba%d0%b8-%d0%bb%d1%8e%d0%b1%d0%be%d0%b2%d1%96-%d1%81%d0%b2%d1%8f%d1%82%d0%b8%d0%b9-%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0%d0%b9-%d1%83-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d1%96-%d1%84/
 145. Тихолоз Н. Франко і вишиванка // Наше життя. 2020.№5 (Травень). С. 4 – 5.
 146. Тихолоз Н. Між сном і дійсністю: філософсько-сновізійні казки Івана Франка URL : https://frankolive.wordpress.com/2021/04/05/%d0%bc%d1%96%d0%b6-%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d1%96-%d0%b4%d1%96%d0%b9%d1%81%d0%bd%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8e-%d1%84%d1%96%d0%bb%d0%be%d1%81%d0%be%d1%84%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be-%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2/
 147. Тихолоз Н. Володимир Гнатюк у спогадах Тараса Франка URL : https://frankolive.wordpress.com/2021/05/08/%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%80-%d0%b3%d0%bd%d0%b0%d1%82%d1%8e%d0%ba-%d1%83-%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%b3%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%85-%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%b0-%d1%84%d1%80/
 148. Тихолоз Н. «Визначний етнограф» (Ще один спомин Тараса Франка про Володимира Гнатюка) URL : https://frankolive.wordpress.com/2021/05/22/%d0%b2%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84-%d1%89%d0%b5-%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd-%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%bd-%d1%82/
 149. Тихолоз Н. Літературний доробок Петра Франка: у пошуках творчого «я» // Сіверянський літопис. 2021. № 2. С. 75–91.
 150. Тихолоз Н. Стрілецький тревелог Петра Франка: «Від Стрипи до Дамаску. Пригоди чератаря УСС» // Сіверянський літопис. 2021. № 3. С. 130–138.
 151. Тихолоз Н. Таємниця смерти Петра Франка (до 80-х роковин примусової «евакуації») // Сіверянський літопис. 2021. №4. С. 155–170.
 152. Тихолоз Б., Тихолоз Н. Топ-20 цікавих фактів про Франка-мандрівника // В дорогу з Франком. Мандруймо Львівщиною. / Ідея та упорядкування Богдан Тихолоз; вступ. слово Максим Козицький. Львів: [Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка], 2021. С. 93– 101.
 153. Тихолоз Н. Спомини Лукії Крохмальної, кухарки дому Франків URL: https://seedsandroots.net/spomyny-lukiyi-krohmalnoyi-kuharky-domu-frankiv/?fbclid=IwAR0Q_7KexWq0t2k8GdaeG4Gvsu95QK_2rJcWlb8THxQaIupqiRs9J05utvA
 154. Тихолоз Н. З куховарського зшитка Анни Франко-Ключко URL : https://seedsandroots.net/z-kuhovarskogo-zshytka-anny-franko-klyuchko/?fbclid=IwAR3AuWiB0UkytSbMM2HjfEMoFPwPZCJAqzbMlIHVbcbDMidg-INqjc98tbs
 155. Тихолоз Н. Ольга-Марія Франко. Гросмайстриня галицької кухні. Сайт «Гендер в деталях» URL : https://genderindetail.org.ua/spetsialni-rubriki/zhinky-yaki-toruyit-novi-shliachy/olga-mariya-franko.html?fbclid=IwAR3Vo5VeMV5sldf5YJC8nwYKr3_XO6lEJ1O_uNeHtYNqqHAAojtFj3xqDOA
 156.  Тихолоз Н. Привіт із Ліпіка : невідомий лист Івана Франка до доньки Анни. URL : https://frankolive.wordpress.com/2021/08/09/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d1%96%d1%82-%d1%96%d0%b7-%d0%bb%d1%96%d0%bf%d1%96%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%b9-%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82-%d1%96%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b0/?fbclid=IwAR15va2zPZB0jc4bQ81wSndqer5ZNMy4J79WXolsry0OTEIRVlpO4Tn5OxU