НЕРЕАЛІЗОВАНЕ І ЗАБУТЕ: про підготовку багатотомного видання творів Івана Франка 1919 року

© Тетяна ГОЛЯК Аспірантка Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України     Про науковий і літературний феномен Івана Франка репрезентовано величезну кількість наукових праць, монографій, статей, розвідок, які підкреслюють невичерпність його універсуму. Проте, одна з наріжних проблем франкознавства залишається незмінною ― повне видання творів письменника. У світлі даного питання набуває ваги текстологічна історія…